ਕੇਸ - ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਧਾਤੂ

images

ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮੈਟਲ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ

ਪਦਾਰਥ: ਸਟੀਲ

ਸ਼ੁੱਧਤਾ: 0.02mm

ਆਕਾਰ: 460mm x 290mm x180mm