ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ info@zhhimg.com ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ।www.zhhimg.com ("ਸਾਈਟ") ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ www.zhhimg.com ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ID;ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ;ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ;ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੰਨੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਡੇਟਾ, IP ਪਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵੈਬ ਲੌਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਵਰਤੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ "ਕੂਕੀਜ਼" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਕੀ ਅਸੀਂ 'ਕੂਕੀਜ਼' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?" ਵੇਖੋ।ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ।

ਖੁਲਾਸਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਇਕਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।

ਪਹੁੰਚ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ www.zhhimg.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜਨਰਲ

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ।info@zhhimg.com