ਗਲਾਸ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕਦਮ 1:
ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਦਮ 2:
ਧਾਤੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ

ਕਦਮ3:
ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਧੂੜ-ਮੁਕਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ

ਕਦਮ 4:
ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ

ਕਦਮ 5:
ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਕਦਮ 6:
ਹੱਥੀਂ ਪੀਹਣਾ

ਕਦਮ 7:
ਨਿਰੀਖਣ

ਕਦਮ 8:
ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ