ਕੇਸ - ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਗਲਾਸ

glass

ਕਸਟਮ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਗਲਾਸ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ.

ਇਹ ਗਲਾਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।